טלפונים שימושיים בספרייה

Preface First

This is a debugging block

Preface Second

This is a debugging block

Preface Third

This is a debugging block

תוכן

This is a debugging block

מדור טלפון
מנהלה

03-6406403

03-6409753

הדרכה ויעץ 03-6407975
השאלה

03-6409195

03-6409501

מחשוב ותמיכה 03-6407977
אב הבית 03-6406402
הספקת פרסומים והשאלה בין-ספרייתית

03-6409752

03-6407966 לקוראי חוץ

מדור חיפוש מידע ע"ש יוכבד וא.ז. כהן 03-6409374
קיטלוג 03-6407858
רכש

03-6409196

03-6406025

לרשימה מלאה של צוות הספרייה

לרשימה מלאה של צוות הספרייה לפי מדורים

 

Postscript First

This is a debugging block

Postscript Second

This is a debugging block

Postscript Third

This is a debugging block

Postscript Fourth

This is a debugging block